STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Stavebné práce pre ALAS SLOVAKIA

Základy na pilótach pre triedičku štrkov a predĺženie primárneho drviča vrátane prestrešenia na železobetónových stĺpoch v štrkovniach Pusté Úľany a Trstín, stáčacie miesta pohonných hmôt na štrkovniach a betonárňach, rekonštrukcie administratívnych priestorov, stavebná časť prekládky kameniva a ďalšie.

Stavebné práce pre investora Danucem (predtým CRH Slovensko) a jeho dcérsku spoločnosť Ecorec Slovensko

Stavebnú časť dopravných ciest a podzemných dopravných ciest materiálu, boxov alternatívnych palív, zakladanie na pilótach, rekonštrukcie základov pece spaľovanie alternatívnych palív, inžinierske siete v areáli firmy vrátane rekonštrukcie kanalizácie a preloženia potrubných sietí, priemyselné haly, komunikácie ako nové investície a tiež rôzne opravy a rekonštrukcie.

Stavebné práce pre obecné úrady a ďalších investorov

Betónové cesty, chodníky, rekonštrukcie objektov, pre rakúsku firmu Gematech s.r.o. – prevádzková budova v Malackách, rodinné domy a ďalšie stavby

Stavebné práce pre FCC Slovensko, IKEA.

Rekonštrukcia existujúcich prevádzok, betónové nosné konštrukcie, izolované betónové plochy a nádrže a ďalšie.

Výstavba 24 rodinných domov

V rokoch 2018-2022 spoločnosť zrealizovala výstavbu 24 rodinných domov v rámci Obytnej zóny Kuchyňa Sady so všetkými inžinierskymi sieťami.