STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Výstavba 24 rodinných domov

V rokoch 2018-2022 spoločnosť zrealizovala výstavbu 24 rodinných domov v rámci Obytnej zóny Kuchyňa Sady so všetkými inžinierskymi sieťami.

betonarka-img-img
vodotlač loga