SLUŽBA
ZBERNÝ DVOR

ZBERNÝ DVOR

POSTARÁME SA ULOŽENIE A LIKVIDÁCIU STAVEBNEJ SUTE AKO SÚ VYBÚRANÉ BETÓNY, OBKLADAČKY, DLAŽBA, TEHLY, MATERIÁL NA BÁZE SADRY A TIEŽ VÝKOPOVÚ ZEMINU A ZEMINU ZMIEŠANÚ S KAMENIVOM NEPREBERÁME NEBEZPEČNÝ ODPAD AKO JE LEPENKA, ASFALT, AZBEST A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY

Ponúkame

LIKVIDÁCIA

ULOŽENIE STAVEBNÉHO ODPADU SKUPINY: 170101, 170107, 170504, 170506

KÓDY ODPADU

17 01 01 BETÓN 

17 01 07 ZMESI BETÓNU, TEHÁL, OBKLADAČIEK, DLAŽDÍC A KERAMIKY NEOBSAHUJÚCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

17 05 04 ZEMINA A KAMENIVO NEOBSAHUJÚCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

17 05 06 VÝKOPOVÁ ZEMINA NEOBSAHUJÚCA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

VÁŽENIE

VYDÁME VÁM DOKLAD O ULOŽENÍ ODPADU PRE ÚČELY KONANÍ NA STAVEBNOM ÚRADE

titulný obrázok
vodotlač loga