STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Stavebné práce pre FCC Slovensko, IKEA.

Rekonštrukcia existujúcich prevádzok, betónové nosné konštrukcie, izolované betónové plochy a nádrže a ďalšie.

betonarka-img-img
vodotlač loga