STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Stavebné práce pre investora Danucem (predtým CRH Slovensko) a jeho dcérsku spoločnosť Ecorec Slovensko

Stavebnú časť dopravných ciest a podzemných dopravných ciest materiálu, boxov alternatívnych palív, zakladanie na pilótach, rekonštrukcie základov pece spaľovanie alternatívnych palív, inžinierske siete v areáli firmy vrátane rekonštrukcie kanalizácie a preloženia potrubných sietí, priemyselné haly, komunikácie ako nové investície a tiež rôzne opravy a rekonštrukcie.

betonarka-img-img
vodotlač loga